Jordi Carrió i Manel Escclusa L’ESTACIÓ DE PORTBOU

Portbou portada blanco p

El discurs central del llibre sencer és un preciós i intrigant camí en paral·lel amb punts d'intersecció entre les fotografíes genials de Manel Esclusa i els poemes genials de Jordi Carrió. Un dialeg des de la bilateralitat més escrupulosa, un veritable acostament sense muntatge, sense preconcepcions entre dos projectes vitals i artístics agermanats.

  • Medidas: 21x21 cm
  • Nº páginas: 116
  • Edita: Cubert Edicions
  • Imprime: Nova Era